Wandeling Historische haven

Wandel en teken mee in het havenkwartier

  • Begin 15.00 tot ongeveer 16:30 uur, uitloop mogelijk
  • Wandeling met tekenworkshop buiten
  • Kosten: €12,50 (inclusief koffie)
  • Maximaal 10 personen per keer
  • Aanmelden verplicht: buitenmuseum@gmail.com of 070 3220487 (max. 10 personen per keer).
  • Ook Engelstalig op verzoek (in English on request)
  • Adres: Dunne Bierkade 17, Den Haag
  • OV: tram 1, 9, 15 en 16 halte Bierkade

De Dunne Bierkade maakte deel uit van de Zuid Singelgracht. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd op initiatief van Prins Maurits (1567-1625) een grachtengordel rond Den Haag gegraven. Het was een verdedigingsgordel, maar aangezien er geen forten en andere versterkingen waren stelde het militair gezien weinig voor. Het water speelde in het Den Haag vanaf de Gouden Eeuw om een andere reden een grote rol, namelijk voor de infrastructuur. De grachten, de binnenhavens en de aan het water gelegen markten vormden de centra van het vervoer van goederen en personen. Het havengebied bij de Bierkade en Dunne Bierkade was belangrijk voor het vervoer, de handel en nijverheid. De Bierkade was de haven van den Haag en in de Gouden Eeuw ook ’t Packhuys van het bier’. Op het Zieken en het Spui vertrokken de trekschuiten voor het passagiersvervoer. De bewoners uit dit havenkwartier, schilders zoals Jan van Goyen, maar ook de negentiende eeuwse kunstenaar Bartholomeus van Hove (1790 -1880) schilderden talloze malen deze trekschuiten. Het beeld dat wij van de trekvaart en de trekschuit hebben is door deze schilders vorm gegeven.

De haven is zo pittoresk en de schuit van het Buitenmuseum (1906) de moeite waard om na te tekenen. Vandaar dat aan deze wandeling een kleine activiteit gekoppeld is. Met potloden schetsen we een deel van de haven na. Helemaal in de voetsporen van de vernieuwende kunstenaars uit ons museum. Van Van Goyen tot Van der Hove en Van Gogh; ze hebben hier allemaal hun inspiratie opgedaan.