Stichting

Oprichting

Op 6 april 2017 werd de stichting Buitenmuseum officieel opgericht. Initiatiefnemers waren Mr. M.R.A. Voorhoeve, voorzitter, F.W. Hofstra, MA, penningmeester en C. Abels, secretaris. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Bestuur
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden, commissieleden en adviseurs zijn onbezoldigd.

Mr. M.R.A. Voorhoeve – voorzitter

C. Abels – secretaris

D. Dickhof, MA – penningmeester

Mr. M.U.M.A. Waaijer-Linders, BA – algemeen bestuurslid

Rechtspersoon

RSIN 857471648
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Buitenmuseum
Statutaire zetel Gemeente Den Haag
Bezoekadres Dunne Bierkade 17, 2512BC ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer 0703220487
Internetadres www.buitenmuseum.info
E-mailadressen contact@buitenmuseum.info

Activiteiten SBI-code: 91021 – Musea

SBI-code: 94996 – Overige ideële organisaties
Het behouden en verbeteren van het cultuurhistorische karakter van de Dunne
Bierkade en paviljoengracht in Den Haag en omstreken, evenals het bevorderen van
de positieve sociaal economische situatie in het gebied. Het verdiepen en uitdragen
van de kennis van het leven en werk van de Haagse periode van Jan van Goyen,
Jan Steen en Paulus Potter. Aandacht besteden aan de geestelijke werken, die hier
zijn ontstaan van kunstenaars als Vincent van Gogh, Bartholomeus van Hove, de
gebroeders Verveer, Johannes Bosboom, de filosoof Spinoza en aan het Haagse
Porselein. Museum.

Collectiewebsite

Locaties

Het Jan van Goyenhuis – Dunne Bierkade 16a

Een unieke locatie waar Jan van Goyen, de landschapsschilder honderden schilderijen. Jan Steen schilderde juist in dit interieur zijn schoonfamilie, de familie Van Goyen. 

Jan van Goyenhuis

Het Paulus Potterhuis – Dunne Bierkade 17

De dierenschilder Paulus Potter huurde dit voorname pand van zijn buurman, Jan van Goyen. Hier schilderde  Paulus Potter het landschap op zijn beroemdste schilderij ‘De Stier’. Paulus Potter trouwde met zijn buurmeisje, Adriana van Balckeneynde. Voor Amalia van Solms schilderde hij hier een schoorsteenstuk. Van de paleizendecorateur Stortenbeker zijn fraaie plafondschilderingen in de voorkamer. Daarom is het een goed voorbeeld van Koninklijk Den Haag.
 
 

Het Van Balckeneynde Huis – Dunne Bierkade 18

Het monumentale huis van Van Balckeneynde is door Pieter Post ontworpen. Van Balckeneynde was de bouwer van de Haagse paleizen en het Catshuis. Later werd het huis gekocht door Anton en Johann Frantz Lyncker (1776-1791).  Hij vestigde hier de ‘fabriek’ voor het Haagse porselein. Ook de gebroeders Verveer, een Joodse kunstenaarsfamilie uit de negentiende eeuw, woonde in dit huis.
 
 

Spinoza Huis – Paviljoensgracht 72-74

Jan van Goyen liet op de Paviljoensgracht nog een huis bouwen. Later zou de beroemde filosoof Baruch de Spinoza hier op zolder onder andere zijn ‘Ethica’ schrijven.
 
 

Schilders van de Romantiek en Haagse School – Dunne Bierkade

De Dunne Bierkade en omgeving was ook eeuwenlang een creatieve broedplaats. Het was eerst en vooral de  buurt van beroemde schilders. In de negentiende eeuw stonden hier de woonhuizen en ateliers van beroemde schilders uit de Romantiek en  Haagse School. De oprichter van Pulchri Studio,  Bartholomeus van Hove woonde hier onder andere naast de Haagse Schoolschilder Johannes Bosboom. Daarom wordt bijvoorbeeld in het Paulus Potterhuis aandacht aan dit erfgoed geschonken. 
 

Het Heilige Geesthofje – Paviljoensgracht 125

Het is waarschijnlijk het mooiste en oudste hofje van Den Haag, het Heilige Geesthofje vindt u aan de Paviljoensgracht. Er is onder andere een fraaie regentenkamer uit 1647. Al eerder, in 1616 werd het  opgericht.  Misschien is dit wel een van de fraaiste parels van Den Haag.
 

De (verdwenen) Haagse grachten en de panden van de reders 

Ook de grachten in Den Haag verdienen de aandacht. Er zijn veel grachten gedempt, maar de Singelsgracht is bevaarbaar. Deze werd 400 jaar geleden door prins Maurits aangelegd. Bovendien kunt u met de fiets of wandelend onder begeleiding van een gids meer te weten komen over de gedempte grachten  van dit havenkwartier. In 2018 hebben we een belevenisroute aangelegd, waarbij informatie wordt verstrekt over diverse rederijen die in de loop der eeuwen hun bedrijven aan de Dunne Bierkade hadden.