Persbericht

PERSBERICHT

10 februari 2019

Lancering themajaar Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur

Op 8 februari werd door het platform Haagse Historie en Erfgoed in de Regentenkamer van het Hofje van Nieuwkoop het themajaar Haagse Gouden Eeuw gelanceerd. Uniek in de geschiedenis van Den Haag is dat zoveel stichtingen, musea en erfgoedinstellingen zich hebben verenigd rond een gezamenlijk thema. Hoewel het themajaar aansluit op het landelijke thema ‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’ heeft het Haagse themajaar een geheel eigen DNA. Den Haag speelde in de Gouden Eeuw een prominente rol in de Republiek. Het was de Hofstad, het centrum van macht en bestuur en de bakermat van kunst en wetenschap. Onder de noemer ’Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur’ is het resultaat van de succesvolle samenwerking gelanceerd met een gezamenlijke programmering. Er is gestreefd naar een grote diversiteit aan activiteiten en een zo volledig mogelijk beeld van Den Haag in de Gouden Eeuw. Bezoekers kunnen met de activiteitenkalender Den Haag beleven in de Gouden Eeuw en genieten van authentieke en persoonlijke ervaringen.

Lezingen, proeverijen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, workshops, rondleidingen, boottochten, wandelingen en fietstochten; er is voor iedereen wel iets interessants bij. Het resultaat van de samenwerking is een 6 pagina’s tellende folder met een overzicht van alle activiteiten die Haagse verenigingen, stichtingen en musea organiseren rond het thema ‘Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur’.

In Den Haag en Voorburg zijn nog vele iconische sporen van de zeventiende eeuw bewaard gebleven. Den Haag was de Hofstad, waar stadhouder Frederik Hendrik en prinses Amalia van Solms goede sier maakten rond het Binnenhof en de Hofvijver. Maar ook de plek waar prins Maurits in 1619 aanstuurde op de onthoofding van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, en prins Willem III in 1672 een rol speelde bij de moord op de gebroeders De Witt.  Hugo de Groot bepleitte vrije handel over zee en Spinoza voltooide zijn Ethica met de roep om vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Zijn passie voor fysica en lenzenslijpen deelde hij met wis-, natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens. Diens vader Constantijn was secretaris van de Oranjes en gaf de Republiek allure als dichter, componist en kunstkenner. Net zo illuster waren de kunstenaars aan de Dunne Bierkade – waar Jan Steen schilderde, Paulus Potter zijn ‘Stier’ op het doek zette en Jan van Goyen werkte aan zijn schilderij ‘Gezicht op Den Haag vanuit het zuidoosten’. Aandacht is er voor het Hofje van Nieuwkoop en de Haagse grachten die toen gegraven werden. De vaarroutes en trekschuiten brachten welvaart dankzij de bedrijvigheid die ontstond aan de kades met hun talloze handelshuizen. 

Alle activiteiten staan vermeld op https://www.haagsehistorie.nl

Het programma van https://buitenmuseum.com/jaarprogramma-2019/

————————————————————————————