Persbericht

PERSBERICHT

12-12-2019

Persbericht 

Lancering boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’

Deze week werd onder veel belangstelling het boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’ (NL) in het Buitenmuseum in Den Haag gepresenteerd. Het boek is uitgegeven door Hofcultuur ter ere van150 jaar Van Gogh in Den Haag. Brieven, kunstwerken en locaties worden in het boek met elkaar verbonden. Met het boek in de hand In kunnen we Van Gogh in Den Haag en haar directe omgeving op de voet volgen. Wat de lancering extra bijzonder maakte, is dat twee achterkleindochters van Theo van Gogh (Vincent’s broer) de eerste exemplaren in ontvangst namen. 

Na een speech door Bart Carpentier Alting, bestuurslid van de Vincent van Gogh Experience en directeur van recreatiegebied Vlietland werd door de auteur Wimmie Hofstra het eerste exemplaar overhandigd. Ook de wethouder Toerisme in Leidschendam-Voorburg, Astrid van Eekelen, was bij de lancering aanwezig. De streken van Van Gogh zijn op drieërlei wijze te interpreteren. Ook in Leidschendam-Voorburg heeft hij de nodige voetstappen gezet. Johan van Gogh, de kleinzoon van Vincents broer Theo, schreef het voorwoord in dit boek en beveelt het boek van harte aan.

Wimmie Hofstra: “Dit boek brengt een ode aan de 6 jaar dat Van Gogh in Den Haag werkte en woonde. U zwerft door de stad en haar omgeving, zoals Van Gogh dat 150 jaar geleden ook heeft gedaan. Nergens in zijn volwassen leven woonde en werkte hij langer dan in Den Haag (1869-1873 en 1881-1883). Van Gogh is Den Haag en haar kunstenaars schatplichtig voor zijn artistieke en culturele ontwikkeling. Geen enkele kunstenaar geeft het schrijnende standsverschil, de industrialisatie en uitbreiding van de stad zo treffend weer. Inspiratie vond hij niet alleen in de stad, maar ook in Scheveningen en de landelijke omgeving van Rijswijk, Voorburg en Leidschendam.”

’Gij zult dat wel met mij eens zijn dat den Haag een zeer eigenaardige plaats is. Het is eigentlijk ’t centrum van de kunstwereld in Holland en tegelijk zijn de omstreken gevarieerd en zeer mooi, zoo dat men er altijd werken kan.’

Vincent van Gogh (1853-1890) is één van de opvallendste en geniaalste kunstenaars uit de negentiende eeuw. In 2019 is het 150 jaar geleden dat hij zich in Den Haag vestigde. Nergens in zijn volwassen leven woonde en werkte hij langer dan in Den Haag (1869-1873 en 1881-1883). Het Haagse verhaal is buitengewoon boeiend en nog vrijwel onbekend. Van Gogh is Den Haag en haar kunstenaars schatplichtig voor zijn artistieke en culturele ontwikkeling. Geen enkele kunstenaar geeft het schrijnende standsverschil, de industrialisatie en uitbreiding van de stad zo treffend weer als Van Gogh. Inspiratie vond hij niet alleen in de stad, maar ook in Scheveningen en de landelijke omgeving van Rijswijk, Voorburg en Leidschendam.

Het boek is het resultaat van uitgebreid onderzoek dat in de afgelopen jaren door kunsthistorica Wimmie Hofstra, MA is gedaan. Nieuwe locaties en inzichten zijn in het boek verwerkt. Daarnaast vertelt het veel over de ontwikkeling van Van Gogh als beginnend kunstenaar en de atelierpraktijk in de negentiende eeuw. Aan de hand van de locaties wordt het verhaal van Vincent van Gogh verteld. Brieven, kunstwerken en locaties worden met elkaar verbonden. De lezer kan de catalogusnummers los lezen, maar kan ook wandelend, varend of op de fiets van locatie naar locatie reizen.

05-06-2091

Bouwen aan vrijheid, een bijzondere architectuurrondleiding

Het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag organiseert op 15 juni, de Dag van de Architectuur, een rondleiding met het thema ‘Bouwen aan Vrijheid’. Centraal staat het Hollands Classicisme van de Gouden Eeuw in het algemeen en de bouwkunst van Van Balckeneynde in het bijzonder.

De rondleiding begint en eindigt in het Paulus Potterhuis aan de Dunne Bierkade 17 en brengt ons in woonhuizen van roemruchte Hollandse Meesters zoals de projectontwikkelaar en landschapsschilder Jan van Goyen. Speciale aandacht gaat uit naar de paleizen en (buiten)huizen die de stadstimmerman Van Balckeneynde bouwde in en rond Den Haag. Stadhouder Frederik Hendrik prins van Oranje (1584-1647) en zijn secretaris Constantijn Huygens (1596-1687) lieten grootschalige bouwprojecten uitvoeren. Vaak was Van Balckeneynde hiervan de aannemer/architect. De ontwikkeling van de architectuur in Den Haag bloeide als nooit te voren. Veel toonaangevende gebouwen werden opgetrokken in de stijl van het Hollands Classisisme. Hierbij werden ideeën uit de renaissance (Andrea Palladio) en de architectuur uit de klassieke oudheid (Vitruvius) met de Hollandse baksteenarchitectuur gecombineerd. 

Praktische informatie

Wanneer: Op de Dag van de Architectuur 15 juni 13.30 uur en 15.00 uur
Duur: 1 uur 

Prijs: €9,00 per persoon

Locatie: start Paulus Potterhuis Dunne Bierkade 17, 2512 BC Den Haag 

Extra’s: ontvangst met koffie/thee

Talen: Nederlandstalige wandeling

Boeken is nodig: (031)70 – 322 04 87 of buitenmuseum@gmail.com

OV: Tram 1,9,10,15,16 halte Kalvermarkt / Stadhuis. Bus 18 halte station HS

……………………………………………………………………………………………

Voor de pers: meer informatie of meelopen tijdens de rondleiding? Neem contact op met Wimmie Hofstra 06 45404872 of het Buitenmuseum 070 3220487

 

10 februari 2019

Lancering themajaar Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur

Op 8 februari werd door het platform Haagse Historie en Erfgoed in de Regentenkamer van het Hofje van Nieuwkoop het themajaar Haagse Gouden Eeuw gelanceerd. Uniek in de geschiedenis van Den Haag is dat zoveel stichtingen, musea en erfgoedinstellingen zich hebben verenigd rond een gezamenlijk thema. Hoewel het themajaar aansluit op het landelijke thema ‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’ heeft het Haagse themajaar een geheel eigen DNA. Den Haag speelde in de Gouden Eeuw een prominente rol in de Republiek. Het was de Hofstad, het centrum van macht en bestuur en de bakermat van kunst en wetenschap. Onder de noemer ’Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur’ is het resultaat van de succesvolle samenwerking gelanceerd met een gezamenlijke programmering. Er is gestreefd naar een grote diversiteit aan activiteiten en een zo volledig mogelijk beeld van Den Haag in de Gouden Eeuw. Bezoekers kunnen met de activiteitenkalender Den Haag beleven in de Gouden Eeuw en genieten van authentieke en persoonlijke ervaringen.

Lezingen, proeverijen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, workshops, rondleidingen, boottochten, wandelingen en fietstochten; er is voor iedereen wel iets interessants bij. Het resultaat van de samenwerking is een 6 pagina’s tellende folder met een overzicht van alle activiteiten die Haagse verenigingen, stichtingen en musea organiseren rond het thema ‘Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur’.

In Den Haag en Voorburg zijn nog vele iconische sporen van de zeventiende eeuw bewaard gebleven. Den Haag was de Hofstad, waar stadhouder Frederik Hendrik en prinses Amalia van Solms goede sier maakten rond het Binnenhof en de Hofvijver. Maar ook de plek waar prins Maurits in 1619 aanstuurde op de onthoofding van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, en prins Willem III in 1672 een rol speelde bij de moord op de gebroeders De Witt.  Hugo de Groot bepleitte vrije handel over zee en Spinoza voltooide zijn Ethica met de roep om vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Zijn passie voor fysica en lenzenslijpen deelde hij met wis-, natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens. Diens vader Constantijn was secretaris van de Oranjes en gaf de Republiek allure als dichter, componist en kunstkenner. Net zo illuster waren de kunstenaars aan de Dunne Bierkade – waar Jan Steen schilderde, Paulus Potter zijn ‘Stier’ op het doek zette en Jan van Goyen werkte aan zijn schilderij ‘Gezicht op Den Haag vanuit het zuidoosten’. Aandacht is er voor het Hofje van Nieuwkoop en de Haagse grachten die toen gegraven werden. De vaarroutes en trekschuiten brachten welvaart dankzij de bedrijvigheid die ontstond aan de kades met hun talloze handelshuizen. 

Alle activiteiten staan vermeld op https://www.haagsehistorie.nl

Het programma van https://buitenmuseum.com/jaarprogramma-2019/

————————————————————————————